Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu obce Boudy

 

Jméno Boudy nebo Budy patří několika českým vsím. Některé z nich již zanikly nebo splynuly s okolními sídly.

Většinu těchto vsí spojuje jejich poloha pod hrady nebo kláštery. Byly tak často nazývány dřevěné domky, které se nacházely v podhradí nebo v blízkosti kláštera a mohly sloužit jako hospodářské zázemí hradů či klášterů. Jméno Budy nebo Búdy patřilo například podhradí hradu Křivoklátu nebo Karlštejna (podhradí Karlštejna později dostalo jméno Budňany), dále též osadě založené pod Sázavským klášterem (nyní se součást Sázavy nazývá Černé Budy; přívlastek Černé odráží pravděpodobně polohu u tmavých, jehličnatých lesů). Stejné jméno patřilo i podhradím hradů Lanšperk a Žampach, nacházejícím se v severovýchodních Čechách.

Jméno Boudy patří i osadě obce Jesenice. Také tato osada, která se dnes dělí na Přední a Zadní Boudy, se nachází pod někdejším hradem. Na vrchu vypínajícím se nad osadou můžeme dodnes najít skromné pozůstatky hradu Zvěřince. Tato zřícenina mimochodem v minulosti přilákala i Karla Hynka Máchu, který jako student pobýval u příbuzných v blízkých Měšeticích. Drobná potíž je však v tom, že tyto Boudy jsou v historických pramenech poprvé doloženy až k roku 1623, tedy v době, kdy blízký hrad Zvěřinec byl už nějakou dobu v rozvalinách. Jako pustý je totiž uváděn již počátkem 16. století.

Nemůžeme proto nijak doložit, že by i tato osada sloužila jako podhradí, tedy hospodářské zázemí blízkého hradu. Těžko dnes již zjistíme, zda byla osada pojmenována čistě podle nuzných dřevěných stavení připomínajících boudy a s polohou pod hradem její název nijak nesouvisí, nebo tam přece jen nějaká souvislost je.
 

Pavel Štěpán

scroll to top