Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu obce Martinice

 

V Čechách se nachází osm vsí zvaných Martinice. Podobně jako mnohá další místní jména zakončená na -ice bylo i toto pojmenování utvořeno od osobního jména patřícího zakladateli rodu, který zde měl své sídlo. Martinici byli lidé Martinovi. Pro jejich ves se pak ujalo pojmenování Martinice. Z historie je znám český rod Bořitů z Martinic (Jaroslav Bořita z Martinic byl jedním z místodržících, kteří byli roku 1618 vyhozeni z oken Pražského hradu), jehož jméno se vztahuje k tvrzi v Martinicích nedaleko Votic.

Necelých devět kilometrů vzdušnou čarou jihozápadně od těchto Martinic se nachází další ves téhož jména. Tuto malou vísku, která je poprvé zmiňována k roku 1539 a dnes je součástí obce Jesenice, najdeme pod zříceninou hradu Zvěřince.

Součástí Martinic u Jesenice je starý hospodářský dvůr Úlehle, poprvé doložený již k roku 1398. Podstatné jméno úlehle souvisí s přídavným jménem ulehlý. Označovalo totiž „ulehlá“, tedy nezoraná pole, která po nějakou dobu ležela ladem. Někdy se tento výraz mohl vztahovat i k polím trvale neobhospodařovaným. Je pravděpodobné, že místní jméno Úlehle nám podává svědectví o starém způsobu hospodaření a střídavém obdělávání polí.

Pavel Štěpán

scroll to top