Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu osady Skalice


U místních jmen zakončených na -ice někdy váháme, zda jsou čísla jednotného, nebo množného. Tato jména jsou velmi často pomnožná, např. Borotice, Hřiměždice, Křepenice. Takováto pojmenování jsou nejčastěji utvořena z osobních jmen.

Jiné názvy mají naopak podobu jednotného čísla. Mezi ně patří i pojmenování typu Skalice, utvořená zdrobňující příponou -ice. Dnes si již málokdo uvědomí, že přípona -ice, která ve staré češtině zněla -ica, sloužila ke tvoření zdrobnělin, podobně jako například přípona -ka. Zdrobnělinou ke slovu skála byla tedy nejen skalka, ale i skalice.

Jméno Skalice, poprvé doložené k roku 1603, původně označovalo ves nacházející se u menší skály. Tento název patří patnácti obcím i městečkům v Čechách, z nichž největší a nejznámější je Česká Skalice na Náchodsku. Kromě toho patří i několika vrchům, ale například i kamenitým polím v různých oblastech Čech.

Bez zajímavosti není ani to, že nedaleko od Skalice se nachází ves Skalka, dnes místní část obce Drásov. Jména Skalice i Skalka odrážela patrně zcela shodnou skutečnost: polohu u malé skalky. Různé přípony byly při tvoření jmen těchto blízkých vsí nepochybně zvoleny právě proto, aby se obě jména od sebe odlišila a nedocházelo ke zbytečným omylům.

Pavel Štěpán

scroll to top