Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu osady Brod

 

Místní jméno Brod patří v Čechách sedmi různým obcím a vískám, u čtyř měst je navíc jméno Brod doplněno rozlišujícím přívlastkem; máme tedy Český, Havlíčkův (původně Německý), Vyšší a Železný Brod. Na Moravě nacházíme oproti tomu pouze Uherský Brod a Široký Brod, zato se zde nachází pět obcí zvaných Brodek a jednu ves s názvem Brodce. Toto místní jméno v Čechách najdeme třikrát, jednou je doložen Brodec, Brodek a Brůdek.

Brod, který nás zajímá, patří k nejmenším lokalitám toho názvu. Jde o malou osadu, která se nachází jižně od Bratříkovic a je součástí obce Petrovice. Poprvé je tato osada v historických pramenech doložena k roku 1407. Důležitá je její poloha: osada se nachází nad Varovským potokem, který pramení jižně odtud u Voděrad a severně od Petrovic se vlévá do Brziny. Není pochyb o tom, že osada dostala jméno podle své polohy u brodu přes Varovský potok.

Brody byly pro naše předky velmi důležité, protože míst, kde se daly bezpečně přejít vodní toky, nebylo mnoho. Není proto divu, že se označení mělčin vhodných k překonání vodních překážek často stávala základem zeměpisných jmen. Důležitost brodů pro středověkého člověka ukrývá i staročeské ustálené spojení brodu věděti, které znamenalo „vědět si rady“. Kdo znal brod, na cestě – a přeneseně i v životě – se neztratil.

Pavel Štěpán

scroll to top