Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu osady Krchov

 

Jméno osady Krchov, místní části obce Petrovice, zdánlivě vychází z podstatného jména krchov, lidového a poněkud zastaralého výrazu pro hřbitov. Žádný hřbitov se zde sice nedochoval, ale mohli bychom teoreticky předpokládat, že se zde v minulosti nacházel.

Výraz krchov vznikl z německého výrazu Kirchhof, který bychom mohli doslova přeložit jako „kostelní dvůr“. Z němčiny mimochodem vychází i samotné slovo hřbitov, i když to tak nevypadá. Staročeská podoba břítov vznikla jako přejímka německého podstatného jména Friedhof. Až později se slovo připodobnilo ke slovesu (po)hřbít, se kterým však ve skutečnosti nijak nesouvisí, a změnilo se na hřbitov. Není však obvyklé, aby osada byla nazvána podle hřbitova, a proto musíme hledat jiný původ místního jména Krchov.

Jako většina místních jmen zakončených na -ov byl i název Krchov utvořen ze jména zakladatele nebo majitele osady. Jméno Krchov označovalo Krchův dvůr. Osobní jméno Krch, dodnes existující jako příjmení, vychází z již zaniklého přídavného jména krchý, které mělo význam ‚levý‘. Jméno Krch pravděpodobně označovalo původně leváka, člověka levorukého.

Pavel Štěpán

scroll to top