Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu obce Týnčany

 

Týnčany jsou v písemných pramenech poprvé doloženy k roku 1207. Místní jména zakončená na -any vznikla ze jmen obyvatel daných vsí. Týnčany byly tedy původně vsí Týnčanů. Podobně jako Pražané jsou obyvatelé Prahy, Brňané obyvatelé Brna, patřilo označené Týnčané pravděpodobně obyvatelům Týnce. Řada obcí dostala totiž pojmenování podle toho, odkud jejich obyvatelé přišli, například Sedlčany mají své jméno podle lidí pocházejících z blízkého Sedlce. Z kterého Týnce Týnčané přišli, dnes už s jistotou nezjistíme.

Zcela vyloučit nemůžeme ani skutečnost, že Týnčané (nebo spíše týnčané) byli obyvatelé týnce s malým „t“, tedy menší ohrazené osady. Staročeské podstatné jméno týn totiž označovalo osadu ohrazenou kůly a plaňkami, nikoliv však příkopy nebo náspy, jak tomu bylo u hrádků a tvrzí. Jde o slovo starobylého původu, které vychází z keltského dunum, „hradiště“. Slované přejali toto podstatné jméno od Germánů. Germánské slovo tun označovalo plot, ohradu, nebo ohrazené sídlo. V němčině nám je dosud připomíná podstatné jméno Zaun, „plot“, v angličtině pak slovo town, „město“.

Základ týn je v našich místních jménech velmi častý. Týnů a Týnců je u nás celá řada, jména některých z nich byla proto doplněna rozlišujícími přívlastky (například Týn nad Vltavou, Týn nad Sázavou, Mariánský Týnec nebo Panenský Týnec).

Kromě Týnčan pak najdeme i další odvozená místní jména ukrývající stejný základ, a to Týniště a Týnišťko.

Pavel Štěpán

scroll to top