Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Z historie školy v Počepicích - oslavy panovníka

 

Ve škole bylo slaveno velké množství slavností. Ještě za Rakouska-Uherska, v době, kdy neexistoval český stát, patřily k největším oslavy císaře Františka Josefa – jeho uvedení na trůn, jeho narozeniny, svátky, zasnoubení s císařovnou Alžbětou. Jak taková slavnost vypadala? Celý den se neučilo. Hrála chrámová hudba, zvonily kostelní zvony, zpívaly se hymny, provolávala se hesla, z oken visely vlajky a obrazy panovníka, střílelo se z moždířů, hasiči uspořádali lampiónový průvod a do pochodu hrála vesnická muzika. Večer pak byl na pořadu ohňostroj, který tenkrát lidé nazývali „bengálským ohněm“.

scroll to top