Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Původ názvu obce Mezné

 

 Několik lokalit v Čechách se nazývá Mezná, Mezný, Mezné nebo Mezno. Všechna tato jména vycházejí z přídavného jména mezný, utvořeného od podstatného jména mez. Názvy označovaly osady nacházející se na hranicích panství. Jejich rod kolísal podle toho, jaké podstatné jméno se k nim přimýšlelo. Ves Mezné, která je součástí obce Jesenice, je poprvé písemně doložena k roku 1541 v podobě Meznaj. Z tohoto historického dokladu vyplývá, že jméno bylo původně mužského rodu, šlo pravděpodobně o „mezný dvůr“, tedy hospodářský dvůr nacházející se na hranici panství.

Podstatné jméno mez, které ve staré češtině znělo mezě, je velmi starobylé a najdeme je ve všech slovanských jazycích. Původně bylo utvořeno od indoevropského přídavného jména *medhjo- s významem ‚prostřední‘. Tentýž základ se ukrývá i v latinském přídavném jménu medius. Mez tedy byla jakási „prostřední“ linie mezi dvěma územími. Ostatně i předložka mezi se vyvinula z tvaru 6. pádu jednotného čísla slova mez.

 

Pavel Štěpán

scroll to top