Zpět na dětský portál
Zpět
O portálu
Pro učitele
Školy
Rodiče
pomůcky
Knihovnička

Pomůcky


 

  • Texty
  • Obrazový materiál
  • Interaktivní úlohy na portálu UBU
  • Různé

Texty

Citáty o škole.pdf (pro tisk)

Citáty o škole.docx (pro úpravu)

Evropa na počátku 17. století.pdf (pro tisk)

Evropa na počátku 17. století, text s otázkami.pdf (pro tisk)

Evropa na počátku 17. století, text s otázkami.docx (pro úpravu) 

Informační text o životě J. A. Komenského.pdf (pro tisk)

Informační text o životě J. A. Komenského.docx (pro úpravu)

Labyrint světa a ráj srdce, text do výuky.pdf (pro tisk)

Labyrint světa a ráj srdce, text do výuky.docx (pro úpravu)

Labyrint světa...Osud rozděluje povolání.pdf (pro tisk)

Labyrint světa...Osud rozděluje povolání.docx (pro úpravu)

Labyrint světa a ráj srdce - text s otázkami.pdf (pro tisk)

Labyrint světa a ráj srdce - text s otázkami.docx (pro úpravu)

Osobnost J. A. Komenský, text s otázkami.pdf(pro tisk)

Osobnost J. A. Komenský, text s otázkami.docx (pro úpravu)

Scénář: odchod českých bratří do exilu.pdf (pro tisk)

Soubor citátů Komenského - doplň slovo.pdf(pro tisk)

Soubor citátů Komenského - doplň slovo.docx (pro úpravu)

Soubor citátů k textu Osobnost J. A. Komenský.pdf (pro tisk)

Soubor citátů k textu Osobnost J. A. Komenský.docx (pro úpravu)

Soubor citátů pro dramatizaci.pdf(pro tisk)

Soubor citátů pro dramatizaci.docx (pro úpravu) 

Soubor citátů pro práci metodou Podvojný deník a Poslední slovo patří mně.pdf(pro tisk)

Soubor citátů pro práci metodou Podvojný deník a Poslední slovo patří mně.docx (pro úpravu)

Soubor citátů Komenského - přiřaď přísloví.pdf(pro tisk)

Soubor citátů Komenského - přiřaď přísloví.docx (pro úpravu)

Text Osobnost Jan Amos Komenský.pdf(pro tisk)

Text Osobnost Jan Amos Komenský.docx (pro úpravu)

Úryvky z románu Světlo v temnotách.pdf (pro tisk)

Obrazový materiál

Historická data - časová osa.pdf (pro tisk)

Historická mapa Evropy ze 17. století A4.pdf (pro tisk)

Koláž z hesel, fotografií a ilustrací.jpg(pro tisk, prezentaci aj.)

Obraz: Komenský se loučí s vlastí, olej, autor: Vladimír Stříbrný.jpg (pro tisk, prezentaci aj.)

Podklad pro  myšlenkovou mapu.pdf(pro tisk)

Politická a historická mapa Evropy A4.pdf (pro tisk)

Politická mapa Evropy A4.pdf (pro tisk)

Soubor černobílých ilustrací a fotografií.pdf (pro tisk)

Interaktivní úlohy na portálu UBU

ART, Galerie ( J. A. Komenský) - soubor ilustrací a fotografií ze života J. A. Komenského

Filip (J. A. Komenský) - pomůcka na procvičení a upevnění základních informací o životě a díle J. A. Komenského

Myšlenková mapa (J. A. Komenský) - pomůcka na rozvoj dovednosti třídit informace

Různé (J. A. Komenský), Život v 17. století,  pomůcka na získání představy o životě lidí v 17. století

Slovníček (J. A. Komenský ) -  pomůcka na porozumění klíčovým pojmům v tématu J. A. Komenský

Různé

scroll to top